Posted by : Sara Amijaya Tuesday 22 March 2016

💦Tauhid💦

➡ Definisi
Tauhid secara bahasa berarti pengesaan.Sedangkan secara istilah tauhid berarti mengesakan Allah SWT dalam rububiyah,nama-nama dan sifat-sifat serta dalam peribadatan kepada-Nya.Dengan kata lain,tauhid adalah iman kepada Allah tanpa diiringi oleh kesyirikan.Tauhid lawannya syirik(menyekutukan Allah seperti menyembah kepada selain Allah)

➡ Keagungan Tauhid

"Barang siapa yang menemui-Ku dengan membawa dosa sepenuh bumi,selama tidak berbuat syirik(artinya bertauhid) sedikitpun kepada-Ku,niscaya Aku akan menemuinya dengan ampunan sepenuh bumi pula."
(HR.Muslim no 2687)

➡ Pembagian Tauhid
Tauhid terbagi atas tiga bagian :
1⃣ Tauhid Rububiyah
2⃣ Tauhid Asma wa sifat
3⃣ Tauhid Uluhiyah

➡ Tauhid Rububiyah adalah mengesakan Allah Subhana wa Ta'ala dalam rububiyahnya.Yaitu pengesaan dan pensucian Allah Subhana wa Ta'ala dalam kekuasaan dan perbuatan-perbuatan-Nya.Tiada syarik(sekutu) bagi-Nya.

"Ingatlah,menciptakan dan memerintah hanya hak Allah.Maha Suci Allah,Robb semesta alam."
(QS.Al-A'raaf : 54)
(QS.Al-An'am:1)
(QS.Al-Maidah:17)

➡ Tauhid Asma wa Sifat adalah mengesakan Allah Subhana wa Ta'ala (dalam hal nama-nama dan sifat-sifat),yaitu keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhana wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung serta sempurna, yang tidak diiringi oleh suatu kekurangan,kelemahan atau keburukan.

"Dialah Allah,tidak ada ilah(yang berhak disembah) melainkan Dia.Dia mempunyai nama-nama yang baik"
(QS.Thoha : 8)
(QS.Al-A'raaf:180)

Nama-nama Allah Subhana wa Ta'ala tidak kita ketahui bilangan atau banyaknya.Sebab selain nama-nama yang Allah Subhana wa Ta'ala ajarkan kepada hamba-hamba-Nya Allah pun memiliki nama-nama yang disembunyikan-Nya pada ilmu ghoib disisi-Nya.

"Ya Allah,aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang Engkau miliki,yang mana Engkau itu namakan sendiri,atau Engkau ajarkan kepada salah seorang makhluk-Mu,atau Engkau sebutkan dalam Kitab-Mu,atau Engkau rahasiakan dalam ilmu ghoib di sisi-Mu."
(HR Ahmad no 3528)

➡Tauhid Uluhiyah adalah mempersembahkan seluruh peribadatan hanya kepada Allah Subhana wa Ta'ala.Dengan kata lain,adalah pengesaan Allah Subhana wa Ta'ala dalam peribadatan.Tauhid uluhiyah juga disebut tauhid 'ubudiyah.

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu,melainkan Kami wahyukan kepadanya :" Bahwasannya tidak ada ilah(yang hak) melainkan Aku,maka beribadahlah kalian hanya kepada-Ku.""
(QS.Al-Anbiya :25)
(QS.An-Nisa :36)
(QS.Al-Bayinah:5)

- Copyright © Sara's Talk - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -